Návštevnosť

štvrtok 24. mája 2018

Je to vonku! Slovenská informačná služba sleduje a odpočúva nacionalistov

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) sa v roku 2017 zameriavala na najrôznejšie oblasti. Podľa oficiálnej uverejnenej Správy o činnosti SIS za rok 2017, v oblasti bezpečnosti sústredila svoju monitorovaciu a sledovaciu činnosť aj na boj proti takzvanému pravicovému extrémizmu.  

Vedúce osobnosti slovenského nacionalizmu sa musia mať na pozore, sú totiž pod drobnohľadom SIS.

V oblasti boja proti extrémizmu SIS v hodnotenom období venovala spravodajskú pozornosť hlavným predstaviteľom pravicovej extrémistickej (PEX) scény, ktorých aktivity sa sústreďovali najmä na kritiku štátnych orgánov SR, euroatlantických štruktúr a migračnej politiky EÚ. Jednou zo stabilných tém predstaviteľov slovenskej PEX scény bolo upriamovanie pozornosti verejnosti na neriešenie rómskej problematiky v SR. Viaceré verejné akcie a aktivity predstaviteľov slovenskej PEX scény mali súvis s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v novembri 2017.

Neregistrovaná organizácia, združujúca osoby so záujmom o vojenskú problematiku, pokračovala v organizovaní pravidelných výcvikov svojich stúpencov, v nábore nových členov a vlastnej prezentácii na verejnosti.

SIS informovala externých príjemcov o hroziacich násilných prejavoch slovenských radikálnych futbalových fanúšikov v zahraničí, o nezhodách v prostredí futbalových hooligans a o ich kontaktoch na zahraničné pravicovo-extrémistické organizácie.

SIS monitorovala aktivity PEX zoskupení súvisiace s organizovaním koncertov PEX hudobných skupín na území SR a v okolitých štátoch. Analyzovala extrémistické a nenávistné prejavy predstaviteľov PEX scény na internete a zaoberala sa predajom extrémistických materiálov prostredníctvom internetových portálov.

Aktivity prívržencov a sympatizantov ľavicového extrémizmu v SR zaznamenala SIS najmä v prostredí internetu, kde sa zameriavali predovšetkým na diskreditáciu a kritiku predstaviteľov PEX scény.

SIS získavala poznatky o aktívnej účasti občanov SR v pretrvávajúcom konflikte na východe Ukrajiny. píše sa v oficiálne uverejnenej správe SIS.

Popri boji proti údajnému pravicovému extrémizmu sa SIS v oblasti bezpečnosti zameriavala aj na nasledujúce oblasti:

§  Boj proti organizovanému zločinu

§  Boj proti terorizmu

§  Kontrašpionážna ochrana

§  Nelegálna migrácia

§  Obchod s výrobkami obranného priemyslu, proliferácia a bezpečnosť jadrových zariadení a jadrových materiálov

§  Pseudoreligiózne zoskupenia

§  Problematika sociálne vylúčených komunít

§  Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov

§  Ochrana kyberpriestoru

Video: Slovensko je plné korupcie - Správa SIS 2011
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára