Návštevnosť

piatok 9. februára 2018

Slovensko v ohrození? Do roku 2035 môžu stroje nahradiť veľkú časť pracujúcich

Automatizované systémy môžu do roku 2035 nahradiť značnú časť ľudskej pracovnej sily. Až v 44 percentách prípadov patria k najohrozenejším osoby s nízkym vzdelaním. Odhaduje to globálna poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC), ktorá tento týždeň zverejnila štúdiu dopadov automatizácie na trh práce v 29 vyspelých krajinách. 

V celkovom hodnotení najhoršie dopadlo Slovensko s vysokým rizikom u 44 percent pracovných miest.  Nasledované bolo Slovinskom, Litvou a Českom. Na opačnom konci spektra s vysokým rizikom nad 20 percentami skončila Južná Kórea, Fínsko, Grécko a Rusko.

Súvisiaci obrázok

Poradenská spoločnosť skúmala fenomén nielen podľa geografického kľúča, ale tiež podľa jednotlivých odvetví a pohlavia. Zistila napríklad, že kým prvú vlnu premien viac pocíti ženy, no v konečnom dôsledku sa transformácia prejaví viacej u mužov. Tento rozdiel je ešte markantnejší u osôb mladších ako 25 rokov: prácu mladých mužov ohrozí automatizácia v 46 percentách prípadov, zatiaľ čo u žien je tento ukazovateľ o 20 percentuálnych bodov nižší.

Ženy ohrozenejšie ako muži?
Deutsche Bank zrejme prepustí desaťtisíce zamestnancov a ľudí postupne nahradia roboti.

"Naprieč všetkými vekovými kategóriami by ženy mohli byť nahradené skôr vzhľadom na ich väčšiemu zastúpeniu v kancelárskych pozíciách v rôznych odboroch. Avšak v širšom poňatí sú ženy viac koncentrované v sektoroch ako je vzdelávanie a zdravotníctvo, ktoré vyžadujú viac osobných a spoločenských zručností horšie nahraditeľných strojmi (pre túto chvíľu), "uvádza americký server Quartz.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára