Návštevnosť

utorok 11. júla 2017

Mišún vyzval primátora, aby v Púchove rozbehol svojpomocnú výstavbu nájomných bytov

Po prevalení prípadu pochybného prideľovania mestských nájomných bytov v Púchove sa opätovne ozval dlhoročný Kotlebov spolupracovník Marián Mišún. Primátora Heneka žiada, aby nedostatok mestských nájomných bytov riešil prostredníctvom svojpomocnej výstavby obydlí pre sociálne slabých a ohrozených Slovákov bielej pleti. Inšpiráciu našiel v projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.


Dlhoročný aktivista a Kotlebov spolupracovník Marián Mišún zaslal primátorovi Púchova otvorený list s nečakanou výzvou. Požiadal ho, aby sa zo svojej funkcie pokúsil širokú verejnosť, vrátane vrcholových slovenských politikov upozorniť na katastrofálnu bytovú politiku štátu, ako aj údajne nespravodlivé zvýhodňovanie niektorých Rómov. Mišún tiež v tejto súvislosti uverejnil škandalózne video, v ktorom Púchovčanom vysvetľuje svoje pohnútky. 


Video:  Výhody len pre Cigánov? Aká je pravda o projekte svojpomocnej výstavby?Celý text Listu Mariána Mišúna primátorovi Púchova:


VEC: Výzva na riešenie katastrofálnej bytovej politiky v SR a zastavenie zvýhodňovania Cigánov

            Vážený pán primátor Rastislav Henek, nedávno prevalený prípad pochybného prideľovania mestských nájomných bytov v meste Púchov nám opätovne všetkým pripomenul tvrdú realitu, že nedostatok cenovo dostupného bývania dnes trápi mnohých Slovákov. Neprimerane vysoké ceny bytov, energii a nájomného už spôsobili mnohým z pomedzi bežných ľudí závažné sociálne a existenčné problémy.
             Napriek tomu, že pred rokom 1989 väčšinou neexistovali iné, ako nájomné byty vo verejnom vlastníctve , ich aktuálny stav okolo 3 %  je s ohľadom na reálne potreby slovenského národa výrazne nepostačujúci. Čo je zarážajúce, uvedený neuspokojivý stav cenovo dostupného bývania na Slovensku je vo výraznom nepomere v porovnaní s mnohými krajinami západnej Európy s omnoho vyššou životnou úrovňou a kúpyschopnosťou. Popritom nás v dostupnosti nájomného bývania vo verejnom vlastníctve predbehli aj niektoré výrazne chudobnejšie  krajiny. S prihliadnutím  na tieto skutočnosti a evidentný nedostatok mestských nájomných bytov v meste Púchov Vás preto ako najvyššieho predstaviteľa nášho mesta žiadam, aby ste sa zo svojej funkcie primátora aspoň pokúsili rozpútať verejnú diskusia na danú tému. Využite ako primátor svoje možností a potenciál a oslovte širokú verejnosť, vrátane vrcholových slovenských politikov, s cieľom upozorniť na nespravodlivé zvýhodňovanie cigánskeho etnika pred väčšinovým bielym obyvateľstvom. Upozornite na katastrofálnu bytovú politiku, ktorá sa od roku 1989 dokázateľne podieľa na prebiehajúcej genocíde slovenského národa.
               Valné zhromaždenie OSN v roku 1948 prijalo  medzinárodný Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy,kde je za genocídu považované aj úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej, alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému, alebo úplnému fyzickému zničeniu.
                 Závažnosť tohto problému nedokazujú len hromadne utekajúci mladí ľudia do zahraničia a prudké stárnutie populácie, s ktorým úzko súvisí hroziaci kolaps dôchodkového systému. Dôkazy zlého spoločenského vývoja SR  nájdeme v dostupných údajoch Eurostatu, podľa ktorého až 53,7% mladých Slovákov vo veku 25-34 rokov je v dôsledku nevhodnej bytovej poliky nútených bývať u rodičov. V rámci celej Európskej únie nám v tomto negatívnom trende patrí nelichotivé druhé miesto po Chorvátsku.  
                V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami považujem  za vhodné Vás upozorniť na rozbehnuté projekty Ministerstva vnútra SR, ktoré ako sprostredkovateľský orgán poskytuje finančné prostriedky pre svojpomocnú výstavbu obydlí pre Cigánov. Tieto projekty, ktorých zámerom je pomoc marginalizovaným rómskym komunitám v ich začleňovaní do spoločnosti, sú realizované aj prostredníctvom fondov Európskej únie. Podľa informácii, uverejnených na stránkach Ministerstva vnútra SR, sa do výziev môžu zapojiť obce a mestá zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského) identifikovaných v indexe podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít.
               Pokúste sa, prosím, ako primátor využiť Vaše priateľské vzťahy s predsedom vlády Róbertom Ficom a prezidentom Andrejom Kiskom v prospech slovenského národa a Púchovčanov. Myslím si, že ako primátor Púchova máte jedinečnú príležitosť preveriť možnosti rozbehnúť v našom meste obdobné projekty svojpomocnej výstavby nájomných bytov pre sociálne slabých a ohrozených Slovákov bielej pleti. Verím, že po prevalení  predchádzajúceho prípadu pochybného prideľovania mestských nájomných bytov v meste Púchov,  takúto iniciatívu privítajú mnohé ohrozené rodiny a slobodné matky z Púchova. Zároveň by ste tak získali jedinečnú možnosť poukázať spoločne s predstaviteľmi strany Kotleba-ĽSNS na nespravodlivé zvýhodňovanie niektorých Cigánov, respektíve diskriminačný prístup súčasnej vlády voči slovenskému obyvateľstvu bielej pleti.     
               Zároveň Vám týmto listom oficiálne oznamujem, že v prípade vášho záujmu zrealizovať v meste Púchov projekt svojpomocnej výstavby nájomných bytov pre sociálne ohrozených Slovákov, som  pripravený osobne predstaviť vám svoje plány a vízie

               S úctou a pozdravom

Mgr. Marián Mišún

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára