Návštevnosť

streda 27. januára 2016

Magát chce budovať pracovné tábory, poslal by tam asociálov a skorumpovaných politikov

Nezávislý kandidát na poslanca NR SR a líder iniciatívy Akční vlastenci pre na naše Slovensko Marián Magát opäť šokuje. Neprispôsobivých občanov a skorumpovaných politikov chce poslať do pracovných táborov. Svoj zámer a plány uverejnil začiatkom tohto týždňa prostredníctvom sociálnej siete facebook.

Marián Magát, ktorý v marcových parlamentných voľbách kandiduje za Kolebovu ĽSNS pod číslom 88 chce radikálnu reformu väzenského systému. Inšpiráciu hľadá u Joa Arpaia – šerifa arizonského okresu Maricopa County, farára Mariána Kuffu, podnikateľa Baťu, ako aj v perzekučnom systéme 1. Slovenskej republiky.


Potrestať chce aj zodpovedné osoby v kauze Váhostav a predraženého CT
“Považujem za choré, pokiaľ dnes na Slovensku žijú ľudia od výplaty k výplate a na druhej strane zodpovedné osoby, ktoré nás svojimi nevýhodnými a nesprávnymi rozhodnutiami evidentne poškodzujú, tak nevedia čo s peniazmi. Priamou ukážkou súčasného chorého systému sú nedávne kauzy Váhostav a predražené CT. V oboch prípadoch už mali byť zodpovedné osoby zatvorené a makať, aby splatili svoj dlh spoločnosti.“ zdôvodňuje svoj radikálny postoj Magát. 

Revolučná koncepcia pracovných táborov
Svoju víziu pracovných táborov naznačil v uverejnenom statuse na sociálnej sieti facebook,  ktorý pripojil k jednej zo svojich propagačných fotografii zachytávajúcej väzňov z amerického štátu Georgia. 
Foto: Magátov predvolebný leták propagujúci vytvorenie pracovných táborov
“ Chudoba, nezamestnanosť, stárnutie populácie, stúpajúca kriminalita asociálov, korupcia a rozkrádanie národného bohatstva politikmi môžu už čoskoro spôsobiť na Slovensku sociálny kolaps. Práve z tohto dôvodu je najvyšší čas siahnuť po tvrdých a cenovo dostupných opatreniach voči zodpovedným osobám.
Presadíme, aby v súlade s demokratickými princípmi boli politickí zlodeji, skorumpovaní podnikatelia, ale aj menej nebezpeční páchatelia trestných činov a asociáli dopúšťajúci sa opakovaných priestupkov umiestnení do prevýchovných pracovných táborov, respektíve s Čl. 18 Ústavy SR písm. a) začneme v maximálnej využívať trest povinnej práce.
S prihliadnutím na osoby páchateľov by pracovné tábory mali plniť štyri základné úlohy:
-izolácia,
-zastrašovanie,
-potrestanie,
-prevýchova.
Podobný perzekučný systém už na Slovensku existoval po roku 1939. Takto letnú prevádzku pracovných táborov opisuje Ústav pamäti národa (upn.sk – 01.01.2005): „Tábory mali sezónny charakter a vznikali na miestach, kde zamestnávateľ garantoval pracovnú príležitosť aspoň na 6 týždňov. Zaradenci boli využívaní najmä na fyzicky náročné a zle platené práce, na ktoré stavebné firmy nedokázali zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných robotníkov. Zakladanie týchto táborov sa okrem hospodárskeho využitia pracovnej sily tzv. asociálov zdôvodňovalo aj výchovným a karanténnym cieľom.“
Pri prevádzke pracovných táborov tiež budeme čerpať inšpiráciu z amerického väzenského systému Joa Arpaia – šerifa arizonského okresu Maricopa County, ako aj v charitatívného projektu, ktorý je v súčasnosti rozbehnutý v Žakovciach, okres Kežmarok pod vedením farára Mariána Kuffu – Inštitút Krista Veľkňaza. Cieľom projektu Mariána Kuffu je pokúsiť sa prostredníctvom pracovnej terapie o celospoločenskú integráciu ľudí v núdzi, hlavne bezdomovcov, alkoholikov, bývalých väzňov a odchovancov. Joe Arpaio svoju väzenskú koncepciu založil na jednoduchom pragmatickom princípe: väzenie je za trest, a preto v ňom všetci musia poriadne trpieť, aby si nabudúce porušovanie zákona rozmysleli. Šerif k svojim reformám uviedol: „Kriminálnici majú byť potrestaní za svoj zločin – a nie žiť v luxuse do doby, pokým budú podmienečne prepustení, aby vyliezli von a znovu páchali ďalšie zločiny, takže sa vrátia späť a budú tu žiť za peniaze daňových poplatníkov a budú si užívať vecí, ktoré si mnohí poplatníci nemôžu sami dovoliť. Sú vo väzení preto, aby splatili dlh spoločnosti a nie preto, aby si pestovali svaly preto, aby potom napadali nevinných ľudí, len čo sa dostanú z väzenia.” Šerif je aj horlivým zástancom skupinových reťazí pre väzňov, ktorí zadarmo pracujú na verejnoprospešných prácach v celom okrese. K veci viedol: „Čudovali by ste sa, aký to má úžasný účinok! Žiadne 'žartíky' voči spoluväzňom, ulievanie v práci, ale disciplína a slušnosť, čo je aj cieľom nedobrovoľného pobytu u nás. Všetci sú rovnakí nielen rovnošatou, ale aj putami,".

Zámer budovať pracovné tábory, s cieľom stimulovať pracovné návyky neprispôsobivých osôb v minulosti podporoval aj uznávaný český podnikateľ J.A. Baťa. V pracovných táboroch mal byť uplatnený vojenský spôsob riadenia, najmä pri výstavbe diaľnic.“

Video: Oficiálne vyjadrenie Mariána Magáta k pracovným táborom

utorok 26. januára 2016

Kotleboví vlastenci sľubujú zmenu. Do národnej rady chcú dostať mladých aj známych aktivistov

Poslaneckí kandidáti z iniciatívy Akční vlastenci pre naše Slovensko, ktorí aktuálne figurujú na kandidátke strany Kotleba- ĽSNS chcú presadiť veľkú reformu verejnej správy. Mladým ľuďom sľubujú prácu bez rodinkárstva, úplatkov a známostí.Skupinka nezávislých kandidátov z Koltebovej ĽSNS chce do NR SR dostať mladých ľudí, spoločne s občianskymi aj národnými aktivistami. 
“ Aj ty sa môžeš stať našim poslaneckým asistentom! Pretože zámerom našej iniciatívy AKČNÍ VLASTENCI PRE NAŠE SLOVENSKO je radikálna spoločenská zmena, v prípade zvolenia do NR SR sme pripravení na základe objektívnych kritérií ponúknuť funkcie poslaneckých asistentov schopným mladým ľuďom, vrátane národných a občianskych aktivistov. “ uvádzajú v svojom aktuálnom vyhlásení členovia iniciatívy Akčnívlastenci pre naše Slovensko.

Chcú objektívne výberové konania do verejnej správy

Akční vlastenci tiež plánujú zmenu súčasného zákona o štátnej službe, vrátanej zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
V svojom vyhlásení uvádzajú, že chcú zrušiť možnosť, zamestnávať v dočasnej štátnej službe osoby bez výberového konania, ako aj možnosť zamietnuť žiadosť o prijatie do služobného pomeru bez zdôvodnenia. “Oba zákony sú zle nastavené, pretože umožňujú protekčné zvýhodňovanie.“ vysvetlil jeden z členov iniciatívy Marián Mišún.

Neobvyklý výber poslaneckých asistentov

Vyskúšať si post poslaneckého asistenta chcú ponúknuť širokej verejnosti.
„Plne si uvedomujeme, že pozdvihnúť životnú úroveň slovenského národa dokážeme len vzájomnou spoluprácou s aktívnymi a rozumnými ľuďmi. Ukážkou našej novej politickej morálky tiež bude používaná metodika výberu poslaneckých asistentov. Každý z našich zvolených poslancov NR SR bude mať k dispozícii 3 asistentov určovaných podľa nasledujúceho kľúča:
Asistent č. 1 (rotačný asistent) – Hlavným zámerom bude zvýšiť záujem mladých ľudí o verejné dianie, aktívne občianstvo a získanie praktických skúseností z oblasti politiky. Tento asistent bude vyberaný z pomedzi mladých ľudí do 27 rokov, prostredníctvom úspešného zvládnutia dopredu uverejnených testov a následného verejného losovania. Výkon asistentov č. 1 bude časovo obmedzený po dobu 3 mesiacov. Následne prebehne nové výberové konanie s cieľom umožniť získať post asistenta aj ďalším.
Asistent č. 2 (asistent aktivista)- bude vyberaný z pomedzi verejne známych občianskych a národných aktivistov prostredníctvom verejného hlasovania, minimálne po dobu 1 roka. Metodika verejného hlasovania a výberu asistenta z pomedzi aktivistov bude nastavená tak, aby sa zabezpečil čo najobjektívnejší výber.
Asistent č. 3 (asistent dôverník)- bude vyberaný len z pomedzi osôb, ktoré zvolený poslanec NR SR osobne pozná a dôveruje im. Výkon funkcie asistenta dôverníka môže byť určený maximálne na dobu výkonu mandátu poslanca.
Úlohou poverených asistentov bude najmä:
1. poskytovať pre poslanca NR SR odborné a administratívne služby spojené s výkonom jeho mandátu,
2. sledovať a analyzovať aktuálnu ale aj minulú činnosť verejných funkcionárov,
3. hľadať a ponúkať v súčinnosti so širokou odbornou verejnosťou, občianskymi aktivistami a poslancami NR SR riešenia závažných spoločenských problémov,
4. pripravovať materiáli pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslancov,
5. vybavovanie korešpondencie poslanca súvisiacej s výkonom jeho mandátu,
6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca.“ 

pondelok 25. januára 2016

V parlamentných voľbách kandiduje 14 kandidátov z Púchova

Voľby do Národnej rady sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016. Celkovo chce o hlasy voličov zabojovať 14 Púchovčanov, ktorí figurujú na kandidátkach rôznych politických subjektov. Najviac poslaneckých kandidátov z Púchova stavia spoločný politický projekt Igora Matoviča a Daniela Lipšica nazvaný OĽaNO-NOVA.

Predvolebná kampaň je v plnom prúde už aj v Púchove. Kandidáti politických strán sa môžu prezentovať nielen na mítingoch, ale aj prostredníctvom inzercie, reklamy v rozhlase, televízii, billboardoch, alebo na plagátoch. Do víru predvolebnej kampane však stále častejšie vstupujú sociálne siete.
Kandidáti z mesta Púchov pre voľby do NR SR, ktorí už svoju predvolebnú kampaň rozbehli na sociálnej sieti facebook.  
Zoznam všetkých kandidujúcich Púchovčanov:

Strana TIP
28. Eva Kováčová, Mgr., 61 r., pedagogička, Púchov  
95. Anton Baniar, 52 r., kuchár, cukrár, Púchov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
38. Miloš Svoboda, Ing., 55 r., prokurista, Púchov
76. Roman Hvizdák, 40 r., umelec, výtvarník, Púchov
127. Jaroslav Hupka, Ing., 43 r., obchodník, technik, Púchov
137. Anna Jakubíková, 57 r., živnostníčka, lektorka enkaustiky, Púchov

Slovenská národná strana
114. Zdena Hyžáková, Mgr., 49 r., prednostka obecného úradu, Púchov

Komunistická strana Slovenska
64. Roman Hudec, Mgr., 35 r., robotník, Púchov

Kresťanskodemokratické hnutie
38. Ján Gabčo, Ing., 54 r., podnikateľ, Púchov

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
87. Marián Mišún, Mgr., 36 r., živnostník, Púchov

#SIEŤ
91. Roman Rosina, Mgr., 25 r., manažér, Púchov

PRIAMA DEMOKRACIA
61. Roman Zágora, 43 r., elektrotechnik, Púchov

Sloboda a Solidarita
51. Lukáš Ranik, Ing., 27 r., doktorand, Púchov
112. Juraj Lednický, 28 r., operátor výroby, Púchov

streda 20. januára 2016

Na zabitie dôchodcu reagujú Kotlebovci, chystajú protest proti cigánskemu extrémizmu

Priaznivci Mariana Kotlebu sa opäť mobilizujú. Už túto sobotu 23. januára chcú na východnom Slovensku protestovať proti neúnosnej kriminalite Rómov. Protest je reakciou na obzvlášť závažný zločin lúpeže z ktorého sú obvinení 15 ročný Dávid a 17 ročný Kristián z obce Zborov.
Foto: Marian Kotleba v osade pod Hradom Krásna Hôrka
V obci Zborov môže byť cez víkend poriadne rušno. Členovia strany Kotleba- ĽSNS  už niekoľko dní mobilizujú Slovákov cez internet. Svoj protest naplánovali už túto sobotu o 14. hodine priamo pred obecným úradom.
„V utorok 5. januára 2016 šiesti cigánski extrémisti v Zborove olúpili a brutálne dobili na smrť 55-ročného invalidného dôchodcu v jeho vlastnom dome - pre 15 eur!!!
Nedovoľme, aby neprispôsobiví cigánski extrémisti ďalej vraždili, bili, znásilňovali a okrádali našich blízkych! Stretneme sa v Zborove už túto sobotu!
Stretneme sa v sobotu 23. januára o 14:00 hod. pre obecným úradom v Zborove!“ vyzývajú prostredníctvom sociálnej siete facebook priaznivci Mariana Kotlebu.


Fotka používateľa Naše Slovensko.
Foto: Mobilizačný leták strany Kotleba- ĽSNS
Útočil aj 13 ročný chlapec 
Voči 15 ročnému Dávidovi a 17 ročnému Kristiánovi vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove na základe dôkazov vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu lúpeže spáchaného v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, oba skutky boli spáchané formou spolupáchateľstva.
Vyšetrovanie preukázalo, že obaja obvinení spolu s 13 ročným Karolom / taktiež z obce Zborov zaútočili na 55 ročného muža, ktorý utrpel viaceré vážne zranenia, bol hospitalizovaný v nemocnici, kde muž na následky zranení zomrel. Najmladší útočník nebol obvinený, nakoľko vzhľadom na svoj vek nie je trestne zodpovedný. 


Použitý zdroj: http://www.minv.sk/?aktuality-presov&sprava=lupez-v-zborove-skoncila-tragicky

pondelok 18. januára 2016

Martin Daňo uverejnil šokujúce video: Vládny SMER údajne zneužíva dôchodcov a políciu!

Dňa 19. Októbra 2015 sa z peňazí daňových poplatníkov uskutočnila veľmi neobvyklá akcia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo stretnutie seniorov, ktorým Róbert Fico udeľovať ceny. Keď ale na miesto dorazil investigatívny novinár a občiansky aktivista Martin Daňo z GINN, okamžite nastal rozruch a políciou bol z miesta vyhodený.


Martin Daňo prostredníctvom sociálne siete facebook uverejnil ďalšie šokujúce video, ktoré údajne zachytáva nekalé predvolebné  zneužívanie dôchodcov a polície vládnou stranou SMER.  
Video: Fico, finančné skupiny a seniori! Koľko stojí hlas?!piatok 15. januára 2016

Kotleba na prahu parlamentu, posilňuje už aj v komerčných prieskumoch

Po nedávnych šokujúcich výsledkoch internetových prieskumov, podľa ktorých by sa politická strana Mariana Kotlebu (ĽSNS) dostala bez problémov do parlamentu,  slovenská verejnosť zažíva ďalšie prekvapenie. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nr sr

Tesne pred bránami parlamentu by zostala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá podľa komerčného prieskumu agentúry AKO získala až 3,2 % hlasov.

Uvedené výsledky naznačujú, že zrejme ani premyslený politický marketing Róberta Ficia (SMER-SD) proti imigrantom nezabránil politickému posilneniu slovenských nacionalistov.

Slovensko tak zasiahol trend typický pre celú Európu, kde sú na vzostupe práve populistické, xenofóbne alebo nacionalistické hnutia s programom, ktorého cieľom je radikálna reforma Európskej únie.

Agentúra uskutočnila prieskum 11. až 14. januára na vzorke 1000 respondentov. Na hlasovaní by sa nezúčastnilo 10,3 percenta opýtaných, ďalších 20,1 percenta nevedelo, koho by volilo a 1,6 percenta ľudí odmietlo odpovedať.

utorok 12. januára 2016

Slovenskí nacionalisti považujú snahy zdravotných sestier a učiteľov za opodstatnené

Po zdravotných sestrách sú k nátlakovým akciám pripravení už aj niektorí učitelia. Nacionalisti s nimi jednoznačne súhlasia.

  Foto: Zraz dlhých nosov
Podľa nacionalistov z iniciatívy Akčnívlastenci pre naše Slovensko, ktorí aktuálne figurujú na kandidátke strany banskobystrického župana Mariana Kotlebu (Kotleba- ĽSNS), slovenským pracujúcim treba zvýšiť platy.  

" My, členovia iniciatívy akčných vlastencov pre naše Slovensko, považujeme snahy učiteľov za plne opodstatnené. Zároveň ale pripomíname, že spoločne s učiteľmi a zdravotnými sestrami by malo štrajkovať ďalších, minimálne 60 % Slovákov za zlepšenie svojej životnej úrovne. V uvedenej veci je dôležité, aby si všetci štrajkujúci uvedomili, že ich problémy sa vyriešia, len pokiaľ prestanú voliť politických zločincov, ktorí od roku 1989 rabujú Slovensko. Stačí, zastaviť predražené štátne zákazky a nákupy, a samozrejme niektorým ľuďom stopnúť neúmerne vysoké platy a zlaté padáky. Akční vlastenci presadzujú historicky overenú ekonomickú koncepciu Henryho Forda. Základom prosperujúcej ľudskej spoločnosti musí byť kúpyschopná stredná vrstva, nie vrstva lacných otrokov." uvádza sa vo vyhlásení iniciatívy, uverejnenej prostredníctvom sociálnej siete facebook.

Video: Zraz dlhých nosov - protest učiteľov v Bratislave

Nová politická morálka?

Členovia tejto iniciatívy tiež plánujú, ukázať slovenským voličom novú politickú morálku pravých vlastencov. V prípade politického úspechu a zvolenia do NR SR chcú odovzdávať väčšiu časť svojho poslaneckého platu na podporu národných aktivít a charitatívne účely. Z poslaneckého platu si údajne ponechajú len sumu predstavujúcu výšku aktuálnej priemernej mzdy v SR. O použití finančných prostriedkov majú rozhodovať vedúci predstavitelia národných organizácii, ktorí akoukoľvek formou podporili nedávne protesty proti islamizácií Slovenska.“

Fotka používateľa Marián Magát.
pondelok 11. januára 2016

Marian Kotleba vysvetlil skutočné dôvody pre nomináciu Jána Cupera

Politická strana Kotleba- Ľudová strana naše Slovensko nominovala do marcových parlamentných volieb aj jedného z hlavných tvorcov samostatnej Slovenskej republiky Jána Cupera. Napriek tomu, že bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov HZDS, Marian Kolteba v tom problém nevidí.  Osobne ho považuje za odborníka bez korupčných a privatizačných škandálov.
Foto: Marian Kotleba a Ján Cuper
Prostredníctvom sociálnej siete facebook bolo na stránke propagujúcej aktivity Mariana Kotlebu uverejnené nasledujúce stanovisko:
„Priatelia, vzhľadom k množstvu otázok ohľadne nominovania doc. JUDr. Jána Cupera, CSc. na kandidátnu listinu Ľudovej strany Naše Slovensko by som rád vysvetlil dôvody, ktoré nás viedli k jeho nominácii. Možno o tom ani neviete, ale doc. Ján Cuper:
1. Bol od počiatku zástancom osamostatnenia Slovenskej republiky, pričom dnes sú v politike mnohí z tých, ktorí samostatnú Slovenskú republiku ani nechceli!
2. Podieľal sa na tvorbe prvej Ústavy SR v procese osamostatnenia Slovenskej republiky.
3. Nemá žiadny korupčný ani privatizačný škandál.
4. Je renomovaný právnik a odborník na ústavné a správne právo. Ako docent práva pôsobí na 2 štátnych univerzitách.
5. Tvrdo vystupoval proti diskriminácii domácich investorov. Odmietal, aby sa slovenský majetok rozdával do zahraničia a aby sa zo Slovenska stala "banánová republika".
6. Očakávame, že vládna moc urobí pred voľbami všetko preto, aby Ľudovú stranu Naše Slovensko zdiskreditovala. Nevylučujeme ani snahy o rozpustenie strany a súdne procesy pred Najvyšším súdom SR. A keďže som už raz bol účastníkom konania na Najvyššom súde SR tak viem, že pri podobných procesoch sa dá spoliehať len na skúsených právnikov.
7. Kandidatúra doc. Cupera zjavne nie je po chuti zarytým nepriateľom všetkého slovenského! Po zverejnení jeho kandidatúry za ĽS Naše Slovensko bol zo strany mimovládnych organizácií vyvíjaný nátlak na vedenie Univerzity Komenského, aby s doc. Cuperom okamžite ukončili pracovný pomer.“

Nomináciu zdôvodnil aj počas diskusnej relácie v rádiu Frontinus

Dôvody Cuperovej nominácie tiež Kotleba vysvetlil v nedeľňajšom vysielaní rádia Frontinus, ktoré šíri svoj signál v Žiline, Čadci a Martine. Celý záznam z rozhovoru si môžete vypočuť – TU-


utorok 5. januára 2016

Ďalšie kontroverzné predvolebné video, v Púchove môže byť ešte veselo

Termín parlamentných volieb je určený na 5. marca 2016, no už teraz začína byť v Púchove veselo. Púchovčan Marián Mišún, kandidujúci tentokrát na 87 mieste za Kolebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko, chce zrejme vzbudiť pozornosť voličov ďalším kontroverzným videom. 

Po predchádzajúcej predvolebnej zábave, ktorú si Púchovčania užili kvôli anonymným bilbordom s otázkou „Komu patrí Púchov?“, predvolebnému klipu, v ktorom vystupovali deti bez vedomia svojich rodičov, ale aj katastrofickom dokumente zobrazujúcom sociálny kolaps Slovenska v roku 2030 sa Púchovčania dočkali ďalšieho pokračovania. 
Foto: ukážka z filmu Rozprávka o Slovensku 2
Tento krát chce Mišún osloviť voličov skutočne netradične, satirickou rozprávkou v ktorej vystupujú viaceré významné historické osobnosti (vrátane Adolfa Hitlera), spoločne s použitými tvárami niektorých súčasných slovenských politikov. Popritom v sprievodnom texte uverejneného videa ale upozorňuje, že všetky osoby v rozorávke, jej dej a miesto sú vymyslené, a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná.
Zámerom ma byť údajne najmä pobavenie slovenských občanov, ktorí sú znechutení z politiky štandardných politických strán, a zároveň ich prostredníctvom humoru chce motivovať k aktívnej účasti v parlamentných voľbách v roku 2016. 
 Video: Rozprávka o Slovensku 2, alebo s humorom proti oligarchii