Návštevnosť

štvrtok 19. novembra 2015

Slovenskí radikáli propagujú animovanú rozprávku o Hitlerovi

Nacionalisti z Akčnej skupiny Vzdor, ktorí sa pred nedávnom spolupodieľali na masových protestoch proti islamizácii Európy  majú novú stratégiu. Proti multikultúrnej Európe chcú bojovať prostredníctvom animovanej rozprávky o Hitlerovi. “Vážení priatelia a podporovatelia Akčnej skupiny VZDOR, v súvislosti s aktuálnym vývojom v Európe vám odporúčame, aby ste si pozreli priloženú krátku animovanú rozprávku! Zároveň vás vyzývame, aby ste v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nevolili žiadnu zo štandardných politických strán, pretože práve ich predstavitelia opakovane zradili slovenský národ.“ vyzývajú svojich priaznivcov prostredníctvom sociálnej siete facebook slovenskí radikáli.  

Adolf Hitler ako antirasista v Izraeli  

V animovanej rozprávke je vyobrazený fantastický príbeh Adolfa Hitlera, ktorý sa po niekoľkých desaťročiach od skončenia 2. svetovej vojny záhadne objaví v štáte Izrael, kde vďaka vlastnej antirasistickej organizácii začne presadzovať radikálnu multikultúrnu spoločnosť. Celý príbeh zmeneného Hitlera sa nakoniec konči totálnou likvidáciou židovského národa.


Chcú rozvrátiť EU, spolupracovať s Ruskom a  vystúpiť z NATO

V svojej výzve priloženej k videu zároveň Akčná skupina VZDOR predostrela niektoré svoje radikálne geopolitické vízie.  

„Naša politická vízia obsahuje nasledujúce geopolitické ciele:
1. Vystúpenie z NATO a vyhlásenie trvalej neutrality,
2. Vystúpenie a postupná likvidácia EU, s cieľom vybudovať novú Európu silných, rovnocenných a sebestačných národov, ktorých spolupráca bude prebiehať na princípoch vyváženosti a vzájomnej výhodnosti. Žiadny národ, ani etnická skupina nemôže parazitovať na úkor ostatných.
3. Aktívne rozvíjanie obchodnú spoluprácu smerom na východ, najme s RUSKOM, BIELORUSKOM, prípadne ďalšími slovanskými národmi.“ uvádzajú zrejme najradikálnejší slovenskí nacionalisti.   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára