Návštevnosť

streda 22. júla 2015

Údajný neonacista Magát ponúka riešenie imigračnej krízy, nevykorisťovať africké obyvateľstvo

Ľudskoprávni aktivisti a antirasisti  zrejme zažili šok,  keď údajný neonacista a rasista na proteste v Žiline prehlásil, že sionistickí oligarchovia majú vrátiť africkému ľudu jeho bohatstvo.

Foto: Marián Magát z Akčnej skupiny VZDOR počas príhovoru v Žiline
Každý týždeň zaplavuje Európu tisíce nových imigrantov zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Napriek obrovským problémom, ktoré dnes imigranti Európe spôsobujú, väčšina európskych politických lídrov žiadne konkrétne riešenia neponúka.  

Práve v tejto súvislosti  Ľudová strana Naše Slovensko zorganizovala 11. júla 2015 v Žiline ďalší protest proti imigračnej politike EU.  Na protestnej akcii sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. 

Foto: Akčná skupina VZDOR v Žiline
S príhovorom vystúpil aj známy predstaviteľ nacionalistickej organizácie Akčná skupina VZDOR Marián Magát. Za hlavné príčiny súčasných imigračných problémov Magát považuje kombináciu agresívnej politiky západu, kapitalistických bánk, sionizmu a oligarchie. V príhovore tiež zaútočil na Izrael, ktorý  označil za teroristický štát a nebezpečného agresora. Podľa Magáta je zámerom súčasnej sionistických oligarchov, ktorí celý proces financujú, zničiť európske národy, ich históriu, kultúru a gény. Popritom uviedol, že sionistickí oligarchovia ktorí bohatnú na biede Afričanov a ich lacnej pracovnej sile olúpili Afriku. Riešením je podľa Magáta, aby oligarchovia vrátili africkému ľudu jeho bohatstvo.

  Video: Marián Magát 11. júl 2015 v Žilina

nedeľa 12. júla 2015

Slovenskí nacionalisti z Akčnej skupiny VZDOR ohlásili veľkú reorganizáciu

Zrejme najradikálnejšiu nacionalistickú organizáciu na Slovensku čakajú veľké zmeny. Členovia Akčnej skupiny VZDOR Slovensko plánujú vytvoriť elitné  oddiely, ktorých členovia majú byť v prípadoch závažných spoločenských kríz  schopní nahradiť prácu policajného zboru a ozbrojených síl.

Žilina 13. Júla 2015 – Akčná skupina VZDOR Slovensko uverejnila na sociálnej sieti ambíciu uskutočniť veľkú reorganizáciu. Hlavným dôvodom zmien má byť výrazný nárast počtu žiadostí o členstvo v Akčnej skupine VZDOR, ale aj množstva návrhov na spoluprácu.

Foto: Akčná skupina VZDOR Slovensko počas protestného pochodu proti islamizácii Európy 

Našim cieľom je udržať a postupne zvyšovať kvalitu organizácie. Zmenené budú najmä podmienky vzniku členstva, prípadne vzniku regionálnych nacionalistických skupín VZDORU. Dnešným dňom je preto dočasne pozastavené prijímanie nových členov a vytváranie nových regionálnych organizácii. Všetkých nových záujemcov o členstvo alebo samostatných organizácii VZDORU žiadame o strpenie.  uviedli okrem iného radikáli na sociálnej sieti.
  
 Políciu považujú z dôvodu prekvitajúceho rodinkárstva korupcie za nespoľahlivú
Účelom organizačných zmien je tiež vytvoriť v rámci Akčnej skupiny VZDOR elitné skupiny, duševne a fyzicky najzdatnejších jedincov, ktorí sú spoľahliví a dostatočne pripravení chrániť záujmy európskych národov. Vybraní členovia VZDORU musia byť v prípadoch závažných spoločenských kríz schopní nahradiť prácu policajného zboru a ozbrojených síl, ktorých spoľahlivosť je dnes následkom prekvitajúceho rodinkárstva a korupcie značne obmedzená. Z uvedeného dôvodu budeme pri určovaní metodických pokynov a limitov fyzickej zdatnosti členov VZDORU vychádzať prevažne zo skúseností Hasičského a záchranného zboru, Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR.“ upozorňuje Akčná skupina VZDOR potenciálnych záujemcov o členstvo.

Fyzické previerky chcú mať prísnejšie ako policajný zbor, homosexuálov jednoznačne odmietajú
Počas previerok budú všetky limity fyzickej zdatnosti pre elitných členov VZDORU nastavené prísnejšie ako v prípade príslušníkov Policajného zboru SR. 
Za spoľahlivého a duševne spôsobilého člena VZDORU sa nepovažuje osoba ktorá:
a) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo
b) požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich, alebo
c) podľa iných preukázateľne zistených skutočností nedáva záruku šírenia dobrého mena Akčnej skupiny VZDOR,
d) pri osobnom pohovore a duševných previerkach vykonávaných osobou, ktorú za týmto účelom poverili minimálne 2 aktívni členovia VZDORU nepreukázal vhodné osobnostné predpoklady, alebo
e) hodnota jeho inteligenčného kvocientu (IQ) je nižšia ako 100.
f) Je homosexuálne orientovaný, alebo trpí inou podobnou sexuálnou úchylkou.
 


Foto: Propagačný plagát uverejnený skupinou VZDOR v súvislosti s plánovanou reorganizáciou 

Z členov VZDORU chcú vytvárať nových vodcov s cieľom získať moc

“ Nájdi v sebe vodcu vlastného života, uznávaj zákony prírody, vzdelávaj sa, pracuj na vlastnom fyzickom a duševnom zdokonalení s cieľom získať podiel na moci a stať sa potenciálnou elitou. Propaguj svoje aktivity, organizuj ľudí, získavaj nových spolupracovníkov a sympatizantov. Ten, kto má slobodnú myseľ a víziu lepšej budúcnosti, nemal by naivne vyčkávať, že jeho vlastný zápas za neho vybojujú druhí.“ 

V tejto súvislosti tiež členom a záujemcom o vstup do Akčnej skupiny VZDOR odporúčajú nasledujúce inštrukcie:  
“ 1. plánuj a stanov si konkrétne ciele, pretože bez cieľa nie je víťazstvo.

2. prehodnoť svoje možnosti – hľadaj a využívaj každú príležitosť získať podiel na moci, poznávaj svoje silné a slabé stránky (čo všetko dokážeš). 

3. buď informovaný – získavaj dôležité poznatky pre svoju činnosť. Kto chce byť úspešný, musí byť informovaný, prípadne vzdelaný (spoznávaj konanie úspešných osobností a uč sa od nich, rozširujte si právne povedomie, rob si poznámky, rozprávaj sa s druhými ľuďmi a počúvaj ich). 

4. snaž sa byť populárny– skutočný vodca by sa mal tešiť priazni širokej verejnosti. V rámci možnosti sa preto vhodne zviditeľňuj ( nemlč, pomáhaj druhým, aktívne diskutuj, alebo inak verejne prezentuj svoje názory). Z tvojho konania musí byť zrejmé, že dôležitým veciam a problémom ľudí rozumieš. Vodcom sa nikdy nestane ten, koho ľudia nepoznajú, pretože mlčal.

5. postupuj diplomaticky– pri dosahovaní svojich zámerov musíš vedieť obratne komunikovať a vyjednávať (priprav si dopredu odpovede na nepríjemné otázky). Nikdy nestrácaj nervy a nauč sa zvládať hnev druhých. Skôr než počas komunikácie zareaguješ, spomeň si na svoj strategický plán. 

6. staň sa zodpovedný– v krízových situáciách sa nezľakni problémov. Za svoje činy, názory, ale aj konanie skupiny buď ochotný niesť zodpovednosť.

7. buď kreatívny – vymýšľaj a presadzuj nové postupy, ako robiť veci lepšie, ako poraziť svojich nepriateľov. Ponúkni ostatným vlastnú víziu lepšej budúcnosti.

8. buď prefíkaný– pri dosahovaní svojich zámerov s cieľom ochrániť národné záujmy používaj všetky dostupné spôsoby (aj také, ktoré sa vymykajú zaužívaným morálnym predstavám väčšiny ľudí). 

9. buď spravodlivý – ľudí alebo veci vždy hodnoť nezaujato. To, čo je dobré, chváľ a odmeňuj, zlé karhaj a trestaj. Obľúbený vodca si nemôže dovoliť nevyjadrovať ostatným chválu a uznanie.

10. choď ostatným príkladom- jednaj s druhými ako so seberovnými a podľa potreby sa dokáž uskromniť.

Video: Akčná skupina v Žiline spacifikovala provokatéra