Návštevnosť

piatok 8. mája 2015

Zásady výberových konaní k mestskej polícii Púchov boli nezákonné

Náčelník púchovskej mestskej polície Jozef Čuraj pochybil.  Okresná prokurátorka Gabriela Zlochová  dala za pravdu občianskemu aktivistovi Mišúnovi. Noví mestskí policajti boli 8 rokov zamestnávaní na základe nezákonných zásad pre výberové konania. 


Mestskú políciu v Púchove možno čakajú zmeny. Na základe podnetu prokurátorky muselo púchovské mestské zastupiteľstvo zmeniť nezákonné zásady výberových konaní k mestskej polícii. Občiansky aktivista Marián Mišún totiž ešte začiatkom roka 2015 upozornil Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici na protizákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra 2007. 


V uvedenej veci bola tiež rozbehnutá petícia na podporu zamestnanosti mladých ľudí v meste Púchov, za sociálnu spravodlivosť, proti zvýhodňovaniu osôb na dôchodku, policajtov a vojakov  poberajúcich výsluhy pri výberových konaniach na pracovné miesta vo verejnej správe. Cieľom petície bolo tiež preveriť objektivitu pôvodných metód výberových konaní k púchovskej mestskej polícií.

Slovensko trápia rodinkárstvo, korupcia a sociálna nespravodlivosť
Mišún má podozrenie, že náčelník Jozef Čuraj spoločne s bývalým primátorom Mariánom Michalcom mohli pri výberových konaniach k mestskej polícii cielene protekčne zvýhodňovať bývalých štátnych policajtov. Svoje aktivity zdôvodňuje bojom proti rodinkárstvu a snahou podporiť zamestnávanie mladých ľudí na Slovensku. Rovnako sa mu nepáči, aby v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí mesto Púchov zamestnávalo osoby, ktoré súčasne s platom z verejných zdrojov poberajú výsluhové dôchodky.

„Slovensko trápi vysoká miera korupcie a rodinkárstva. Stačí si spomenúť len na nedávno odhalenú korupčnú kauzu predraženého CT prístroja, ako aj rodinkárstvo na Policajnej akadémii kde sa ukázalo, že sa tam hromadne prijímali ľudia za úplatky. Zaujímavé bude tiež sledovať, ako to nakoniec dopadne so záhadným financovaním slovenských diaľnic na ktorých sa zväčša údajne nabalili neidentifikovantelné schránkové firmy.“ uvádza Mišún v svojom stanovisku, ktoré plánuje priložiť k petícii.

Náčelník chcel prijímať policajtov aj bez výberového konania 
Podľa pôvodných zásad (dnes už neplatných), ktoré v minulosti (v roku 2007) vypracoval púchovský náčelník Jozef Čuraj, mohlo mesto Púchov prijímať nových ľudí aj bez výberového konania.

 „Primátor Mesta Púchov môže v odôvodnenom prípade bez prijímacieho konania prijať do zamestnania príslušníka MsP Púchov najmä takú osobu, ktorá v minulosti bola zamestnaná ako príslušník PZ, príslušník Železničnej polície SR, príslušník SIS, ASR, alebo bola v minulosti zamestnaná ako  príslušník MsP..."

Snahy o nového náčelníka a previerky mestských policajtov
Mišún chce, aby po vzore niektorých mestských polícii, nový náčelník vypracoval  internú smernicu s cieľom, každoročne preverovať fyzickú zdatnosť príslušníkov MsP Púchov pod nezávislým odborným dozorom občanov s možnosťou preradiť fyzicky nevyhovujúcich príslušníkov MsP na inú pracovnú pozíciu, prípadne znížiť alebo zvýšiť ich osobný príplatok.
„ 8 rokov, od roku 2007 boli uplatňované protizákonné zásady pre výberové konania  k mestskej polícii. Už viac krát som upozornil, že náčelník Čuraj, ako bývalý policajt zrejme diskriminoval bežných ľudí,  respektíve zo svojej vedúcej funkcie toleroval zvýhodňovanie bývalých policajtov pri výberových konaniach. Práve preto by som privítal, aby náčelník Čuraj, ktorý evidentne morálne zlyhal a spôsobil uvedený protizákonný stav bol poslancami mestského zastupiteľstva odvolaný. Následne treba, aby nový náčelník vykonal v mestskej polícii personálny audit a vypracoval vnútornú smernicu, prostredníctvom ktorej by všetci mestskí policajti, ktorí  boli prijatí počas zrejme nezákonného riadenia, prešli dôkladnými psychickými a fyzickými previerkami pod dozorom verejnosti." zdôvodnil v svojom stanovisku Mišún.