Návštevnosť

sobota 9. augusta 2014

Nacionalista Mišún podal trestné oznámenie: Ľudskoprávnym aktivistom hrozí trestné stíhanie

Slovenský nacionalista Marián Mišún chce potrestať aktivistov  z iniciatívy Bratislava bez náckov. Prostredníctvom facebooku totiž šíria informácie o údajných  slovenských neonacistoch, kde sa nachádza aj Mišúnova fotografia. Neznámy páchateľ je podozrivý zo spáchania trestného činu ohovárania. Prokuratúra už vec odovzdala na vybavenie kriminálnej polícii. V trestnom oznámení Mišún uviedol:
           „Dňa 08. júla 2014 som bol rozhorčenými priateľmi prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK informovaný, že na internetovej stránke - http://stopfasizmu.wordpress.com – neznámy autor rozbehol projekt, ktorý vytvára databázu tvárí s informáciami o údajných slovenských neonacistoch a neoľudákoch.  Pri pozornom preštudovaní spomenutej stránky som zistil, že sa tam nachádza množstvo fotografii mojich kamarátov, pričom som objavil aj fotografiu s mojou podobizňou. Uvedenú stránku zároveň propaguje skupina, ktorá na facebooku vystupuje pod názvom: Bratislava bez náckov...Práve na základe vyššie uvedenej nepravdivej informácie sa ma viacerí z mojich priateľov s rozhorčením pýtali, či som naozaj prívrženec neonacizmu.
           Podľa v súčasnosti zaužívanej definície je nacizmus: reakčná ideológia nemeckej buržoázie, ktorú väčšina ľudí zároveň nesprávne označuje za fašizmus, ktorý je podľa aktuálnych odborných výkladov opisovaný aj ako najreakčnejšia šovinistická diktatúra veľkoburžoázie obmedzujúca najzákladnejšie demokratické slobody.  Rozdiel medzi neonacizmom a klasickým nacizmom má byť v časovom vymedzení. Nacizmus vznikol v 20. rokoch 20. Storočia. Neonacizmus vznikol až po 2. svetovej vojne, pričom sa odkláňa od pangermanizmu a od téz o vyvolenosti nemeckého národa. Neonacisti údajne presadzujú aj rasizmus, alebo takzvaný biely nacionalizmus."

Podľa Mišúna  je fašizmus slovenskou verejnosťou vnímaný veľmi negatívne
         „Ako človeka, ktorý vyznáva slobodu a sociálnu spravodlivosť, a tiež s ohľadom na súčasnú definíciu nacizmu a fašizmu ma veľmi uráža, pokiaľ ma niekto verejne označuje ako neonacistu.
         Podľa vyššie uvedenej oficiálnej definície, ktorá je verejne zaužívaná nie som určite fašista, nacista, ani neonacista. Rád by som tiež upozornil, že v súčasnosti je fašizmus, nacizmus aj neonacizmus  väčšinovou slovenskou verejnosťou vnímaný veľmi negatívne. Ľahkovážne označenie niekoho za neonacistu preto nemožno brať na ľahkú váhu.  Popritom podľa  § 421 ods. 1 Tr. zák. je šírenie myšlienok neonacizmu dokonca trestným činom: „Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“
          
Pokiaľ je fašizmus zmysel pre solidaritu, vlastenectvo a sociálnu spravodlivosť môže byť aj fašistom
        „Neznámy páchateľ teda o mne verejne oznámil nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ma v zamestnaní, v podnikaní, narušiť moje rodinné vzťahy alebo spôsobiť mi inú vážnu ujmu. 
          Som presvedčený, že týmto zlomyseľným konaním mohol neznámy páchateľ naplniť skutkovú podstatu   Trestného činu ohovárania...
Navrhujem preto, aby polícia zistila od správcov internetovej stránky... prečo uverejnili moju fotografiu medzi údajných neonacistov, prípadne čo presne  považujú za neonacizmus. 
Verejné označenie mojej osoby ako fašistu by som nepovažoval za úmyselné ohováranie s úmyslom poškodiť ma,   pokiaľ správcovia vyššie uvedenej internetovej stránky považujú za fašizmus a nacizmus môj zmysel pre solidaritu, vlastenectvo a sociálnu spravodlivosť."   

Zdroj: http://stopfasizmu.wordpress.com/neonacisti-a-neoludaci/Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára