Návštevnosť

nedeľa 15. júna 2014

Marián Magát ostro kritizuje školský systém!

Marián Magát, ktorý si nezvykne dávať servítku pred ústa a ostro kritizuje nielen spoločenskú, ale aj politickú krízu, vidí problém aj v systéme školstva.Redaktorom Alternatívnej cesty sa podarilo získať jeho názor na funkčnosť, respektíve nefunkčnosť školstva.


Pre Spravodajstvo sa Magát  vyjadril takto:
"Vzdelávací systém na Slovensku a vôbec v eúropskch a pseudodemokratických krajinách je čistá indoktrinácia, teda vnucovanie jedného názoru, jednej pravdy a jedného smeru.Školský systém je predĺžená ruka politickému systému. V škole je deťom nanútený jeden jediný názor, bez možnosti argumentácie či diskusie. Na deti je vyvíjaný nátlak v podobe hodnotenia známkami a ako im učitelia neskôr vysvetľujú, má to dopad na ich neskorší život a budúcnosť. Takto indoktrikované a naprogramované dieťa sa v neskoršom živote správa podľa určitého vzorca a jeho kroky a reakcie sú predvídateľné a ťažko pripustí nové poznanie, ktoré odporuje indoktrikovaným myšlienkam. Takto zmanipulovaný jedinec je potom súčasťou stáda bez vôle a názoru. Takto infikovaný jedinec je neskôr poslušný prisluhovač systému a jeho verný vojak, ktorý sa nezmôže ani na vlastný názor. Takto sa prirodzene potláča detská inteligencia a talent už od útlého veku.Je nespornou pravdou, že deti, ktoré sa nepodriadili indoktrinácií to v živote dosiahnu ďalej, skôr sa finančne a materiálne zabezpečia a skôr dokážu viesť rodinný život. Deti, ktoré sa nepodriadili indoktrinácií sú často vytláčané na okraj spoločnosti a tým na nich pôsobí psychický tlak a nemajú možnosť sa zaradiť, čo sa neskôr v dospelosti z veľkej častí zmení. Zmena školského systému musí rátať s individuálnym podchytením danosti každého dieťaťa už v prvých rokoch návštevy školy. Každé dieťa sa narodí s prirodzenou danosťou či talentom, alebo inteligenciou. Tieto danosti a inteligencia sa musia podchytiť a dieťa sa musí začleniť do triedy a do spôsobu vyučovania, ktoré bude jeho danosti rozvíjať. Je potrebné, aby vyučovanie prebiehalo formou diskusie, nie jedným smerom až k monológom. Hodnotenie by fungovalo známkovním z diskusie a jeho kvalitou a argumentáciou, teda verbalným a intelektuálním hodnotením. Takto zreformované školstvo by zo škôl dokázalo vybudovať skutočné intelektuálne strediska, zamerané na duševný vývoj detí, čo by im v živote dalo väčší rozhľad a obohatilo by to i národ samotný, ktorý stráca na kvalite práve stratou intelektu. Pre toto systém nestojí o zmenu školského systému, nepotrebuje oponentov a inteligenciu. Bolševici kedysi inteligenciu popravovali, teraz to funguje tak, že inteligenci sa nebuduje a nepredstavuje nebezpečenstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára