Návštevnosť

pondelok 30. septembra 2013

Ako prebudovať chudobné a skorumpované Slovensko?

Skupina ALTERNATÍVNA CESTA rozposlala dňa 30.09.2013 vedeniu slovenských stredných a vysokých škôl , vrátane niektorých profesorov nasledujúcu správu. Našim zámerom je priama akcia s cieľom aktívne sa postaviť politikom na odpor. NR SR musí byť rozpustená, aby následne prebehla totálna zmena ekonomického, politického a volebného systému. My máme vlastnú víziu sociálne spravodlivého Slovenska. Doterajší model fungovania kapitalistickej spoločnosti zásadne odmietame. Prvoradým cieľom je prebudovať politický systém SR podľa švajčiarskeho modelu (vďaka referendu, nech je občan silnejší ako politik)
Naše otázky pre slovenské vysoké školy:
Občiansky odpor 9.11.2013- obsadenie Bratislavského hradu a blokáda NR SR.
Stúpajúca nezamestnanosť mladých ľudí, nízka životná úroveň pracujúcich a opakované korupčné škandály politikov sú dôkazom blížiacej sa národnej katastrofy.
Našu akciu, podporujú občania z rôzneho názorového a politického spektra. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli osloviť vedenie vašej školy, aby ste nám ako predstavitelia inteligencie odpovedali na uvedené otázky:


 1. Slovensko dnes trápi vysoká nezamestnanosť mladých, pričom mnohí z absolventov vysokých škôl sú nútení odchádzať do zahraničia, kde vykonávajú prácu, nezodpovedajúcu ich kvalifikácii. Je zrejmé, že liberalizácia slovenského školstva aktuálne spôsobuje problémy, pretože možnosti ponúkaného vzdelávania vôbec nereflektujú pracovný trh. Nemyslíte si, že celý vzdelávací systém je dnes veľký podvod na mladých, umelo skresľujúci nezamestnanosť?
 2. Ústava SR v Čl. 31 garantuje, že zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Mnohí z politológov, sociológov, ale aj mediálnych pracovníkov priznávajú, veľký vplyv masmédií a reklamy na ovplyvňovanie voličov. Nemyslíte si, že súčasný stav, keď finančné skupiny štedro finančne podporujú volebnú kampaň známych politických strán diskriminuje ostatných kandidátov bez finančných prostriedkov, respektíve znemožňuje spravodlivú politickú súťaž?
 3. Nie je žiadnym tajomstvom, že na Slovensko v súčasnosti prichádzajú investori z rôznych krajín, aby využili pracujúcich Slovákov ako lacnú pracovnú silu. Ako hodnotíte platové pomery pracujúcich na Slovenku v porovnaní s vyspelými štátmi západnej Európy, a aké sú podľa vás vyhliadky na celkové vyrovnávanie životnej úrovne pracujúcich Európanov?
4. Podľa verejne známych informácii, mali takzvanú nežnú revolúciu v roku 1989 masovo podporiť práve mladí ľudia a študenti. Predpokladáte, že existujú dnes oprávnené dôvody, aby slovenskí študenti masovo vyšli do ulíc, využili v Čl. 32 Ústavy SR a postavili sa skorumpovaným a neschopným politikom na odpor?
5. Ako hodnotíte celkový vývoj Slovenska po roku 1989 (piatimi vetami)?
Budeme radi, pokiaľ nájdete odvahu, prejavíte záujem a niekto z Vás sa dňa 9.11.2013 na protestnej akcii aj osobne zúčastní, prípadne vystúpi s príhovorom. Za Vaše odpovede Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

ALTERNATÍVNA CESTA

Udalosť na facebooku (odkaz)- https://www.facebook.com/events/355959211202114

 Oslovené školy a predstavitelia takzvanej inteligencie:


mkatunin@truni.sk;
 frantisek.cuba@kr-zlinsky.cz;
 politol@truni.sk;
pavol.kristof@truni.sk;
 rastislav@toth.czweb.org;
 peter.stanek@savba.sk;
 martin.klus@ucm.sk;
 dekan.fsv@ucm.sk;
 chmelar@akademiamedii.sk;
 niznansky@akademiamedii.sk;
 studijne.info@fmed.uniba.sk;
 michalolah@gmail.com;
 juraj.stencl@vssvalzbety.sk;
 matulnik@vssvalzbety.sk;
 katarina.hrncarova@tnuni.sk;
 miroslav.danis@fpjj.sk;
 ludmila.velichova@euba.sk;
 ukf@ukf.sk;
 maria.stierankova@upjs.sk;
 ingrid.emmerova@umb.sk;
 Anna.Kulichova@uniag.sk;
 rektorat@uninova.sk;
 zuzana.ilkova@uniag.sk;
 simona.pappova@fpjj.sk;
 viera.horvathova@fpjj.sk;
 karol.janas@tnuni.sk;
 peter.kulasik@umb.sk;
 fpvmv.kp@umb.sk;
 petra.bolfova@umb.sk;
 peter.horvath@ucm.sk;
 marcel.martinkovic@truni.sk;
 ltorok@ukf.sk;
 martin.marcok@ucm.sk;
 vass@fphil.uniba.sk;
 Emilia.Jakubikova@tuke.sk;
 Vincent.Soltes@tuke.sk;
 Vladimir.Gazda@tuke.sk;
 Denis.Horvath@tuke.sk;
 pisonova@fedu.uniba.sk;
 brunclikova@fedu.uniba.sk;
 rydl@fedu.uniba.sk;
 kostelnik@fedu.uniba.sk;
 chytilova@fedu.uniba.sk;
 gymbil@gymbilba.sk;
 zastupca@gymls.edu.sk;
 tajomnik@gymls.edu.sk;
 gymnazium@einsteinova.sk;
 skola@gympaba.sk;
 gymhron@gymhron.edu.sk;
 skola@horvatha.sk;
 office@gmet.sk;
 Vladimir.Miller@sportgymba.sk;
 marusic@dizajngym.sk;
 norbert.kyndl@gln.sk;
 riaditelstvo@gamca.sk;
 vedenie@vazka.sk;
 gyjhtt@zupa-tt.sk;
 gymbott@szm.sk;
 sekretariat@gamtt.sk;
 gymgol@gymgolnr.sk;
 oanitra@slovanet.sk;
 oanba@oanba.sk
Gymnázium Bilíkova Gymnázium Ladislava Sáru, tel.: +421 2 693 077 03
Gymnázium a základná škola Tilgnerova, tel.: +421 2 654 225 45
Gymnázium Alberta Einsteina, tel.: +421 2 634 531 93
Gymnázium Pankúchova, tel.: +421 2 623 127 06
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská, tel.: +421 2 455 205
 Gymnázium Hubeného, tel.: +421 2 448 841 41
Gymnázium Ivana Horvátha, tel.: +421 2 434 130 69
Gymnázium Metodova, tel.: +421 2 501 024 11
 Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská, tel.: +421 2 555 763 96
 Športové gymnázium Ostredková, tel.: +421 2 434 225 95
 Spojená škola-Gymnázium Tokajícka, tel.: +421 2 433 378 41
 Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova, tel.: +421 2 434 225 52
Gymnázium a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, tel.: +421 2 529 643 15 ň
Gymnázium Grösslingová, tel.: +421 2 529 636 24
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova, tel.: +421 2 577 898 11
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
Gymnázium Angely Merici Gymnázium, Golianova 68,
Nitra Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia , Nevädzová 3,Bratislava